Tujuan Dakwah Islam

Tujuan utama dan satu-satunya dakwah Islam adalah agar umat manusia beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak menyekutukan–Nya dengan sesuatu pun selain-Nya, dengan meniti syariat sesuai perintah Rasulullah SAW sebagai bedoman hidup mereka.

Sebagai dikisahkan oleh Abu Sufyan bin Harb kepada kaisar: ”Dia (Nabi Muhammad) memerintahkan kami untuk menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, dan ia melarang kami menyembah apa-apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami….”, dengan kata lain, dakwah memiliki tujuan untuk mengeluarkan umat manusia:

  • Dari kegelapan syirik menuju cahaya tauhid
  • Dari kegelapan kufur menuju cahaya iman
  • Dari kegelapan kebodohanmenuju cahaya ilmu
  • Dari kegelapan hawa nafsu dan pendapatmanusia menuju cahaya ittiba’ rasul saw
  • Dari kegelapan kedzoliman menuju cahaya keadilan
  • Dari kegelapan kemungkaran dan kemaksiatan menuju cahaya ketaatan

Untuk merealisasikan tujuan pokok tersebut,dakwah harus mempunyai orientasi:

  • Melakukan perbaikan pada masyarakat Islam yg telah diwarnai oleh berbagai penyimpangan, kesesetan, kemungkaran, dan kemaksiatan.
  • Memelihara kelangsungan dakwah di kalangan masyarakat yang telah berpegang kepada kebenaran, melalui pengajaran secara terus-menerus, pengingatan, penyucian jiwa, dan pendidikan.

 

Dakwah yang benar akan mengantarkan umat manusia kepada ridho Allah, jalan yang lurus, dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Allah berfirman:

Alif laam raa. (ini adalah) kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Rabb mereka, (yaitu) menuju jalan Rabb yang maha perkasa lagi maha terpuji” (QS.Ibrahim[14]:1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.